I always wondered why people would put filled plastic bottles in their lawns especially vana amai. Pandakazvozviziva ndopandakaona kuti munhu mutema anofunga. Asi zvinenge zvinoshanda. Do you know why people do this?

pictures of plastic bottles in the lawn

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *